Salgs- og leveringsbetingelser

Forsendelse

Alle ordre sendes ufranko ab fabrik, Kolding.

Levering

Forhåndsordre kan ikke ændres, flyttes eller annulleres, medmindre der er tale om forsinkelse. Vi forbeholder os ret til at levere bestilte varer før leveringstidspunktet. Betalingsfristen bibeholdes i henhold til det oprindelig aalte leveringstidspunkt.

Film / Kliché

Serigrafen ApS beregner ikke kunden omkostninger for fremstilling af film / kliché til fremstilling af tryk. Film / Kliché er Serigrafen ApS’s ejendom; på forlangende kan film / klichéen udleveres mod betaling af filmens / klichéens fremstillingspris.

Reklamation

Viser en leverance sig at være mangelfuld eller på anden måde at være i uoverenstemmelse med det aalte, bedes dette omgående meddelt Serigrafen ApS. Serigrafen ApS. har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

Betalingsbetingelser

Enhver ny kunde køber pr. eerkrav, indtil der kan dokumenteres en fuld betryggende økonomi. Betalingsbetingelser for kreditkunder er 14 dage netto. Ved for sen indbetaling tilskrives 2% rente pr. måned.

Priser

Serigrafen ApS forbeholder sig ret til at ændre den aalte pris som følge af danske eller udenlandske myndigheders foranstaltninger, eksempelvis revaluering, devaluering og ændringer i told-, afgis- og skattebestemmelser. Derudover kan omkostningsændringer som følge af store prisstigninger på råvarer eller materialer for varens produktion, som ikke var muligt at forudse ved aalens indgåelse, også medføre prisændringer. En evt. prisstigning skal adviseres, og er prisstigningen højere end 4%, har kunden ret til at annullere købet. Evt. annullering skal ske inden 8 dage fra modtagelse af vores meddelelse. Ingen af parterne har ret til erstatning i forbindelse med aalens ophævelse. Alle priser er i DKK excl. moms og forsendelse. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra og med 31. oktober 2006